Duurzame energie

Meeste energie per m2

Zonnewarmte verdient volgens Holland Solar een prominentere rol in de energietransitie. Zonnewarmte levert de meeste energie per vierkante meter, bespaart extra CO2, is flexibel inzetbaar door de opslagmogelijkheden en is uitstekend toepasbaar in huis en voor warmtenetten. Dit blijkt uit een position paper, opgesteld door Berenschot in opdracht van Holland Solar.

Ook de kosten zijn relatief laag, zeker wanneer dat wordt bekeken over het hele energiesysteem. In alle mogelijkheden die Berenschot heeft onderzocht, zijn bij de combinatie van zonnewarmte met andere bronnen, de jaarlijkse kosten (afschrijvings-, financierings- en energiekosten) gelijk of lager dan in het scenario zonder zonnewarmte, terwijl er in elk van de scenario’s meer energie, dus meer CO2 wordt bespaard.

Overal inzetbaar

Zonnewarmte wordt opgewekt met zonnecollectoren en opgeslagen in een boilervat om zo te voorzien in ruimteverwarming en verwarming van tapwater. Zonnewarmte kan in combinatie met seizoensopslag ook fungeren als flexibel inzetbare warmtebron, zowel centraal als decentraal. Door de seizoensopslag worden elders kosten bespaard, want er is minder elektrificatie nodig, dus minder netverzwaring en minder piekcentrales. Zonnewarmte kan ook een bron zijn voor warmtenetten, bijvoorbeeld op plekken waar het gebruiken van geothermie en restwarmte niet mogelijk of ontoereikend is. Hierbij valt te denken aan glastuinbouwlocaties en warmtevraag in bedrijvenparken en de gebouwde omgeving.

PVT

Een andere toepassing van zonnewarmte betreft fotovoltaïsch-thermische (PVT)-panelen, die zowel warmte als elektriciteit produceren. Hierdoor kan meer energie per dakoppervlak worden opgewekt. Hier kunnen ook warmtepompen op worden aangesloten zonder buitenunit, dus zonder geluidshinder, met als resultaat een hoger rendement en lagere totale kosten voor de eindgebruiker. Voorwaarde is wel dat er genoeg dakoppervlak is voor PVT-panelen. Met een combinatie van zonnecollectoren en PVT-panelen kan hierdoor meer energie per oppervlak worden opgewekt.

De position paper is beschikbaar via de websites van Holland Solar en Berenschot.

Meer artikelen van Holland Solar :

Uitstel vakbeurs Solar Solutions door coronavirus


Vanwege de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft de organisatie van Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd besloten om deze vakbeurzen te verplaatsen naar maandag 7 tot en met woensdag 9 september.

Meeste energie per m2


Zonnewarmte verdient volgens Holland Solar een prominentere rol in de energietransitie. Zonnewarmte levert de meeste energie per vierkante meter, bespaart extra CO2, is flexibel inzetbaar door de opslagmogelijkheden en is uitstekend toepasbaar in huis en voor warmtenetten. Dit blijkt uit een position paper, opgesteld door Berenschot in opdracht van Holland Solar.

Holland Solar start onderzoek naar branden met zonnepanelen


Holland Solar meldt dat er een onderzoek komt naar de oorzaak van recente branden op daken met zonnepanelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft opdracht gegeven voor het onderzoek.


Focus naar (online) leermiddelen →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant:

ent.nl/manager