Duurzame energie

Handtekening onder Flevolandse Energie-Agenda

20e en (voorlopig) laatste ondertekenaar

Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, heeft onlangs zijn handtekening onder de Flevolandse Energie-Agenda (FEA) gezet. Daarmee is hij de 20e en voorlopig laatste, die de ambities van de FEA heeft ondertekend.

Gedeputeerde Jop Fackeldey is blij met de gevarieerde lijst van ondertekenaars. “De mix van overheden, organisaties en anderen laat zien dat de ambities van de Agenda breed gedragen worden. Nu hebben we de handtekeningen binnen en zijn we al volop aan de slag om die ambities ook waar te maken.”

Schouders eronder

Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: “In Den Haag maken we de afspraken over het Klimaatakkoord, maar in de provincies moet het gebeuren. Daarom is de ambitie die de Provincie Flevoland toont met deze Energie-Agenda zo belangrijk. Bedrijfsleven en overheid zetten er samen de schouders onder om woningen en gebouwen in de provincie CO2-neutraal te maken. Dat kan alleen met duurzame techniek en dus met de leden van UNETO-VNI.”

Flevolandse Energie-Agenda

In de Flevolandse Energie Agenda hebben de partijen afgesproken om de komende jaren te werken aan een aantal grote opgaven in de provincie: het energieneutraal maken van alle woningen en bedrijven en ruimte bieden voor initiatieven voor opwek van hernieuwbare energie, zowel in de steden en dorpen, als daarbuiten. Tegelijkertijd willen de betrokken partijen ook het goede voorbeeld geven door hun eigen organisaties energieneutraal te maken.

Samen

De kracht van de Flevolandse Energie-Agenda zit volgens de deelnemende partijen vooral in de samenwerking. Door met elkaar kennis uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen kan de overgang naar een duurzame toekomst worden versneld. Alle partijen zijn nu al volop bezig met allerlei projecten, maar door krachten te bundelen willen de deelnemers aan de Energieagenda elkaar versterken. Tegelijkertijd worden andere partijen die nog niet bij de Agenda betrokken zijn, maar wel zouden willen bijdragen, van harte uitgenodigd om mee te doen.

Behalve UNETO-VNI doet een groot aantal andere partijen mee met de Flevolandse Energie-Agenda, waaronder Alliander, DE-on, de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, Natuur- en Milieufederatie Flevoland, Provincie Flevoland en VNO-NCW Midden.

Meer artikelen van Uneto-Vni :

De knop is om voor Techniek Nederland


Vicevoorzitter Claudia Reiner heeft op 15 januari jl. op Rotterdam CS de officiële handeling verricht voor de nieuwe naam van de vereniging. UNETO-VNI gaat verder als Techniek Nederland. Met een druk op de knop onthulde zij op een groot scherm het nieuwe logo van de ondernemersvereniging voor technisch dienstverleners, installateurs en de technische detailhandel. Dat deed zij samen met algemeen di

Uitstekende perspectieven


De technische installatiebranche maakt historische ontwikkelingen door. Zelden waren de perspectieven over de hele linie zo gunstig. Dat staat in het rapport Economische vooruitzichten installatiebranche 2019 en verder.

Handtekening onder Flevolandse Energie-Agenda


Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, heeft onlangs zijn handtekening onder de Flevolandse Energie-Agenda (FEA) gezet. Daarmee is hij de 20e en voorlopig laatste, die de ambities van de FEA heeft ondertekend.

Stop de importheffing op Chinese zonnepanelen!


De importheffing op zonnepanelen uit onder meer China levert de Europese solar-industrie niets op. Ondanks de maatregel is de productie van zonnepanelen in Europa de afgelopen vijf jaar afgenomen. UNETO-VNI wil daarom dat de Europese Commissie de importheffing uiterlijk op 3 september beëindigt.


Meer dan een rookmelder →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant:

ent.nl/manager